Verslaglegging

Er zijn verschillende momenten in een boekjaar waarop benodigde (financiële) informatie in een op u afgestemde rapportage verwerkt kan worden. Bij afsluiting van een boekjaar wordt de jaarrekening opgemaakt. Aan de hand hiervan en afhankelijk van de ondernemingsvorm kan deze jaarrekening als uitganspunt gelden voor de aangifte Inkomstenbelasting dan wel Vennootschapsbelasting.

Ook rapportages aan diverse overheidsinstanties en (desgewenst) banken worden gebaseerd op deze jaarrekeningen en worden via de nu geldende communicatiekanalen verstrekt (SBR en XBRL).

Welke vorm van rapportage ook voor u geldt, het is vaak de basis voor het analyseren van uw onderneming. Waar liggen kansen, waar liggen bedreigingen en hoe staat u in de markt ten opzichte van gelijksoortige bedrijven. Hier willen en kunnen we met u meedenken!


Melkrijder 14a 3861 SG Nijkerk

Contactgegevens:

BVVA Administratieconsultants & Belastingadviseurs

info@bvva.nl
033 303 4200
Melkrijder 14a
3861 SG Nijkerk
Routebeschrijving