Fiscaliteiten

Het is nu eenmaal zo dat er belasting betaald moet worden over behaalde inkomsten. Leuker kunnen we het niet maken! Belangrijk is dat u voldoet aan die plicht, maar teveel betalen wilt u ook niet. En dat is ook niet nodig! Wij kunnen u daarbij helpen. Met onze jarenlange expertise kunnen we u bijstaan in alle denkbare aangiften.

Omzetbelasting

Afhankelijk van de periode waarover u aangifte moet doen (per maand, kwartaal of per jaar) wordt naar aanleiding van de gevoerde administratie uw aangifte ingediend bij de belastingdienst. Daarbij kunt u ook denken aan de periodieke aangifte voor ICP-transacties. Uiteraard kunt u de aangiften ook zelf verzorgen. Wij adviseren u echter wel goed advies in te winnen om extra kosten of boeten van de belastingdienst te voorkomen!

Loonheffingen

Elders op deze pagina kunt u zien dat uw complete personeelsadministratie aan ons uitbesteed kan worden. Wanneer u daarvoor gekozen heeft wordt door ons kantoor iedere maand de aangifte loonheffingen ingediend. Daarbij wordt tevens getoetst of u in aanmerking komt voor afdrachtverminderingen als bijvoorbeeld de WBSO en of de werkkostenregeling juist is toegepast. Tevens zal bewaakt worden of uw personeelsdossier aan de fiscale voorwaarden voldoet.

Vennootschapsbelasting

Wanneer u als ondernemingsvorm gekozen heeft voor een Besloten Vennootschap (B.V.) of een Stichting met winstoogmerk bent u belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting. Daarbij is het aantal vennootschappen niet van belang, wij kunnen in alle gevallen uw aangiften verzorgen.

Doordat onze specialisten permanent op de hoogte zijn van de meest recente fiscale ontwikkelingen wordt telkens getoetst of uw situatie voldoet aan de fiscale wetgeving én wordt continue bewaakt of de voor u van toepassing zijnde fiscale faciliteiten juist en volledig worden toegepast.

Inkomstenbelasting

Dit is misschien wel de meest voorkomende aangifte die we in Nederland kennen. Iedereen krijgt er vroeg of laat wel mee te maken. Het is wellicht ook wel de aangifte waarbij het meest blijft liggen. Vooraf, door de belastingdienst, ingevulde aangiften zijn zeer regelmatig niet compleet en zijn niet ingevuld om voor u de meest optimale situatie te bereiken.

Vaak zijn er bij u nog aftrekposten mogelijk die dermate maatwerk zijn dat ze ook niet in een vooraf ingevulde aangifte verwerkt zouden kunnen worden. Zaken die bij u kunnen spelen als u én uw partner in de onderneming werken, u verhuisd bent of gaat verhuizen, lijfrenten betaalt, giften geeft of met ziektegevallen in uw gezin te maken krijgt.

Zo zijn er verschillende zaken die bij u kunnen spelen zonder dat u dat wellicht weet. Wij kunnen u helpen de voor u meest optimale situatie te bereiken.

Erf- en schenkbelasting

Van de wieg tot het graf komen er allerlei zaken voorbij waar financiële kanten of aspecten aan zitten. Indien u een schenking wilt doen aan geliefden, familie of anderen is het in veel gevallen verstandig daarover advies in te winnen. Maakt u wel optimaal gebruik van de geldende vrijstellingen? Moet u aangifte van schenkingsrecht doen en zo ja, heeft u tijdig aangifte gedaan?
Hierbij kunnen wij u terzijde staan en van de juiste adviezen voorzien.

Ook wanneer u gerechtigd bent in een nalatenschap zitten daar (fiscale) consequenties aan en zal er aangifte voor de erfbelasting gedaan moeten worden. Naast het verdriet van het verliezen van een geliefde komen er zaken op u af waar uw hoofd wellicht niet naar staat. Wij kunnen u op dat moment helpen!


Melkrijder 14a 3861 SG Nijkerk

Contactgegevens:

BVVA Administratieconsultants & Belastingadviseurs

info@bvva.nl
033 303 4200
Melkrijder 14a
3861 SG Nijkerk
Routebeschrijving